ما چه میکنیم؟

خدمات اختصاصی

ارائه خدمات مشاوره در زمینه های زیر :

 

  • انتخاب سازه بهینه از لحاظ فرم و شکل هندسی سازه
  • پیشنهاد دهانه مناسب با توجه به کاربری پروژه و نیازهای آن
  • پیشنهاد پلان‌های ستون گذاری و تکیه گاهی در راستای هرچه اقتصادی تر شدن طرح
  • ارائه طرح اولیه سازه و همچنین پیشنهاد قیمت اولیه جهت انجام پروژه

 

  • طراحی بهینه سازه بر اساس آئین نامه ها و مقررات ملی ساختمان ایران
  • تهیه دفترچه محاسبات و نقشه های اجرائی ونقشه های ساخت پروژه
  • تهیه اجزاء و قطعات سازه، ساخت و تولید المان‌ها و گره‌های اتصال مطابق با خروجی‌های طراحی و مشخصات فنی قرارداد

 

  • حمل قطعات ساخته شده به محل نصب سازه
  • مونتاژ و برپا کردن سازه مطابق با نقشه های اجرائی