برخی از پروژه های طراحی شده به شرح زیر می باشد:

طراحی سازه سقف فروشگاههای شهروند صادقیه ، آزادگان

طراحی سازه سقف سالن تولید تلوزیون شهاب

طراحی سالن تولید کارخانجات نساجی بروجرد

طراحی سالن ساپکو ایران خودرو

طراحی سقف محل بارانداز پارس خودرو

طراحی انبار ورق ایران خودرو

طراحی سالن ترمینال مسافربری فرودگاه شیراز

طراحی سالن ترمینال مسافربری فرودگاه ایرانشهر

طراحی سالن ترمینال مسافربری فرودگاه رشت

طراحی سالن ترمینال حجاج فرودگاه مهراباد (سازه این ترمینال دمونتاژ و با تغییراتی در فرودگاه آبادان نصب گردیده)

طراحی سالن ترمینال مسافربری فرودگاه لامرد

طراحی توسعه ترمینال فرودگاه کیش  (سالن تسمه نقاله بار)

طراحی سالن ترمینال مسافربری فرودگاه تبریز

طراحی سالن ترمینال حجاج فرودگاه تبریز

طراحی سالن ترمینال مستقبلین حجاج فرودگاه تبریز

طراحی سالن ترمینال جدید فرودگاه گرگان

طراحی سالن انبار گمرک فرودگاه مشهد

طراحی سالن چک 300 ساعته و 600 ساعته هواپیمایی ایران ایر تور در فرودگاه مشهد

طراحی سالن تعمیر و نگهداری هواپیمایی هما در فرودگاه امام خمینی

طراحی ترمینال CIP فرودگاه امام خمینی

طراحی سقف  مجتمع تجاری پروما مشهد

و…

 

پروژه های طراحی ، تولید ، ساخت و نصب شده :

برخی از پروژه های طراحی ، تولید ، ساخت و نصب شده به شرح زیر می باشد:

طراحی و تولید و نصب سالن نمایشگاهی جهت نمایشگاه بین المللی بوشهر با دهانه 39 متر به متراژ حدود 2700 مترمربع

طراحی و تولید و نصب سالن  مجتمع ورزشی (استخر، سونا) نمایشگاه بین المللی بوشهر دهانه 27 متر به متراژ 1700 مترمربع

 طراحی و تولید و نصب سالن نمایشگاه عسلویه با دهانه 42 متر به متراژ 3400 مترمربع

 طراحی و تولید و نصب سالن ورزشی مرکز کنترل هوایی فرودگاههای کشور در جاده فتح تهران با دهانه 30 متر به متراژ 1600 مترمربع

 طراحی و تولید و نصب سالن ورزشی فرودگاه زاهدان  با دهانه 30 متر به متراژ 1600 مترمربع

 طراحی و تولید و نصب ووید  مجتمع هایپر مارکت رشت واقع در جاده خمام

 طراحی و تولید و نصب سایبان مرکز خرید و فروش خودرو واقع در اتوبان شهید دوران تهران

و …