تعهدات ما

کیفیت،  نوآوری و تلاش برای بهبود مستمر،  وجه تمایز،  برای رشد و رقابت می باشد. هدف ما ایجاد ارزش های مشترک،  توسعه و عدالت اجتماعی،  رضایت سهامداران،  مشتریان و حفاظت از محیط زیست و جامعه ای است که در آن زندگی می کنیم.
برای دستیابی به این هدف،  با بکارگیری افراد با انگیزه،  متخصص و سرمایه گذاری  در بخش هایی که به رفاه اجتماعی کمک می‌نماید در دستور کار شرکت می باشد. ما متعهد هستیم به طور مستمر در ارتقاء تخصص کارکنان و تضمین و حفاظت از سلامت و ایمنی در محل کار تلاش نمائیم.

ما مطابق بالاترین استانداردهای بین المللی برای حصول از ایجاد زیر ساخت یکپارچه و نظام مند در مسیر سرآمدی و تحقق اهداف رعایت الزامات استانداردهای  مدیریت کیفیت،  مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را در دستور کار خود قرار داده و متعهد به بازنگری دوره ای و رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط کشوری و سازمانی می دانیم.

مدیریت کیفیت

مدیریت ارشد شرکت به طور مستمر و منظم در اجرا،  نگهداری،  توسعه و بهبود سیستم مدیریت کیفیت درگیر می باشد و ما اعتقاد داریم کیفیت سازمان ما به کیفیت محصولات ما بستگی دارد. 
ما متعهد می باشیم تا با انعطاف پذیری،  مستند سازی،  پیاده سازی استانداردهای بین المللی و حفظ و نگهداری سیستم مدیریت کیفیت به طور مستمر بهبود و توسعه یابد.

کنترل کیفی تأمین کنندگان

بخشی از کیفیت محصول ما به تأمین کنندگان وابستگی دارد و کیفیت محصولات با تأمین کنندگان آغاز می گردد. در این خصوص باید رابطه متقابل، تعامل فرآیندها و تبادل دانش و اطلاعات صورت پذیرد تا مواد اولیه با کیفیت مورد انتظار مجموعه دریافت گردد. 
ما اعتقاد داریم تأمین کنندگان شریک تجاری ما می‌باشند و با آنهایی که الزامات شرکت را رعایت می‌نمایند، روابط طولانی مدت برقرار می‌نماییم.
ما عملکرد آن‌ها را به طور مداوم نظارت می‌نماییم تا در زمان مناسب در صورت لزوم اقدامات اصلاحی را انجام دهیم.

رضایت مشتری

ما متعهدیم رفع نیازهای مشتری واستفاده بهینه و مطلوب از سیستم مدیریت کیفیت در رضایت مندی مشتری اهمیت بسزایی دارد.
ما مؤثرترین راه های ارتباطی با مشتریان را ایجاد و نیازهای آن ها در طراحی و خدمات شرکت لحاظ می کنیم 
ما از مراحل اولیه تا تحویل و پس از فروش در کنار مشتری حرکت می نماییم. در کنار همراهی مشتری،  اصول وقواعدی را برای افزایش کارایی،  اثربخشی فرآیندها طراحی نموده ایم که در نهایت به رضایت مندی مشتری منجر می گردد.

مدیریت تضمین کیفیت

فلسفه وجودی و تمایز ما نسبت به رقبا، کیفیت و نوآوری و تضمین کیفیت با توجه به خط مشی کیفی تدوین شده می باشد. کیفیت محصولات ما اصول و پایه و اساس ایمنی مشتریان ما  می‌باشد که در طول زمان از آنها استفاده می نمایند.
ما با توجه به تغییرات مداوم تکنولوژی و نیازهای مشتریان گرامی، همواره در انتخاب بهترین راه حل مهندسی،  مناسب ترین مواد اولیه،  انتخاب بهترین تأمین کنندگان حرکت می نمائیم.